Dyżury artystyczne

Dyżur artystyczny to czas kiedy jedna z nas jest obecna w pracownii. Dzięki temu macie możliwość przyjść i skonsultować pracę wykonywaną podczas zajęć na osobności, porozmawiać o rozwoju swojego dziecka na zajęciach, czy dokończyć swoją pracę rozpoczętą w ramach zajęć. Każdy uczestnik może w cenie wybranych zajęć wykorzystać trzy godziny dyżuru w miesiącu.

Istnieje również możliwość odpłatnego przebywania w tym czasie w pracowni i kożystania z przestrzeni oraz materiałów. Terminy dyżurów będą ruchome, a dokładne daty na bieżący miesiąc będą ogłaszane na facebooku, instagramie oraz w zakładce aktualności.